DANE OGÓLNE:

Nazwa kontraktu: "Budowa obwodnicy Serocka w ciągu drogi krajowej nr 61 od km 35+888
do około km 42+900"

Numer umowy: 94/2009

Przewidywane lata realizacji: 2009-2011Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 242 266 496,70 PLN

Wartość dofinansowania projektu z UE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 156 842 176 PLN

Wartość kontraktu na roboty budowlane:
138 997 363,01 PLN (brutto)

Wartość kontraktu na pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie w ramach projektu unijnego: 7 898 680,40 PLN (brutto)Terminy:

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 06.07.2009r.

Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót: 04.08.2009r.

Data podpisania umowy z Konsultantem: 12.10.2009r.

Data rozpoczęcia pełnienia usługi przez Konsultanta: 15.10.2009r.

Planowana data zakończenia robót: 04.08.2011r.Główne cele:
  • udrożnienie ruchu w centrum miasta poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza jego granice,
  • usprawnienie komunikacji wewnętrznej w Serocku,
  • zwiększenie komfortu jazdy i bezpieczeństwa podróżujących


Mapka obrazująca lokalizację inwestycji ze szkicem przebiegu trasy:

Podmiot odpowiedzialny za realizację:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel.: +48 22 813 33 75
fax: +48 22 810 04 12

e-mail: sekretariat.warszawa@gddkia.gov.plKierownik Projektu:

Paweł Kraszewski

GDDKiA Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel.: + 48 22 323 15 19

e-mail: pkraszewski@warszawa.gddkia.gov.plInżynier Kontraktu:

Safege Oddział w Polsce

ul. Solec 22
00-410 Warszawa

Tel.: (22) 522 20 40
Fax.: (22) 522 20 41

Sekretariat: biuro@safege.pl


Biuro Inżyniera Kontraktu:

ul. Traugutta
05-140 Serock
Tel.: (22) 782 62 59
Fax.: (22) 782 61 79

e-mail: obwodnicaserocka@safege.pl

Inżynier Kontraktu - Lesław BłasiakProjektant:

MOSTY KATOWICE Sp. z o.o.
ul. Rolna 12
40-555 Katowice

Tel.: +48 32 603 34 00
Fax: +48 32 603 34 12

e-mail: biuro@mosty.katowice.plWykonawca robót budowlanych:

Skanska S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa

tel. +48 22 561 30 00
fax: +48 22 561 30 01


Biuro budowy
ul. Traugutta
05-140 Serock

Manager Projektu/Przedstawiciel Wykonawcy - Piotr Urbański

Kierownik Budowy - Zastępca Przedstawiciela Wykonawcy - Adam Bielski